Bot Consult

Nedskärningar på företaget

Nedskärningar är något man hör talas om allt som oftast. Anledningarna till detta varierar stort; att det är ett ekonomiskt beslut är ju i överlag sant, men det kan även vara på grund av att en omstrukturering görs och en avdelning läggs ned eller absorberas av en annan. Vad det än är som orsakar nedskärningen är resultatet desamma för de som drabbas.

Anledningen till varför nedskärningar är så problematiskt är att vi alla har en arbetsrelaterad identitet som en del av våra liv. Exakt hur stor del detta är varierar så klart från person till person, men det finns mycket som talar för att ju starkare yrkesidentitet en person har desto bättre mår han eller hon.

I en eller annan utsträckning behöver vi alla struktur och stabilitet i livet. Att helt plötsligt få veta att man tappat sitt jobb på grund av nedskärningar kan få stora konsekvenser för detta. Och det påverkar inte bara arbetslivet utan även privatlivet minst lika mycket.

Som tur är finns det skyddsnät i samhället som kan hjälpa personer som hamnar i dessa situationer. Men företag själva kan ibland också vara en del av hjälpen som ges till personerna som förlorar jobbet. Ett system som ursprungligen kommer från USA kallas outplacement och ger personer chansen att bättre utforska sina möjligheter när de får veta att deras position drabbats av nedskärningen. Detta system finns i mer begränsad utsträckningen i Sverige och det är mer troligt att man kan hitta outplacement i Stockholm eller någon annan av våra största städer.

Men studier har även visat att nedskärningar även drabbar de som blir kvar på jobbet. Skuldkänslor är något väldigt vanligt förekommande då personer kanske inte alltid kan resonera kring varför de blev kvar men en kollega förlorade jobbet.

Chefer och ledningen har ett väldigt stort ansvar att kommunicera tydligt med alla på företaget för att inte företaget och anställda ska lida långsiktigt av situationer som dessa.