Bot Consult

Utmaningar med chefsrekrytering

Att rekrytera är sällan en väldigt enkel process. Men när det sedan kommer till att rekrytera någon till en chefsposition följer ofta en rad nya utmaningar. Och medan det ofta blir svårare finns det saker man kan göra för att underlätta jobbet.

Den mest självklara utmaningen vid chefsrekrytering är att utbudet är så mycket mindre då kraven ökar på allt från expertis till erfarenhet. Utbudet är också mycket mer beroende av var man driver sin verksamhet och var man söker efter nya kandidater. Utanför storstäderna blir det ofta genast svårare att hitta flera kandidater för en position. Chanserna att man då inte bara hittar en kvalificerad person, utan även en som passar in i företagskulturen kan således bli ännu lägre.

Men hoppet är som sagt inte förlorat. En sak man definitivt kan göra är att ta kontakt med en firma som har erfarenhet inom just detta område. Inte nog med att denna erfarenhet kan vara ovärderlig, kontaktnätverket ett sådant företag kommer med betyder även att de kommer kunna nå ut till fler kvalificerade kandidater snabbare.

Men även om man vänder sig till en firma för att sköta huvuddelen av arbetet kommer man fortfarande behöva ta tiden att granska kandidaterna noggrant och göra intervjuer med dem för att kunna ta det slutgiltiga beslutet. Så länge man har tagit fram en komplett kravprofil för jobbet är mycket troligt att varje kandidat som visas upp kommer att kunna göra arbetet. Men intervjun är ju det vi använder för att bedöma personen bakom CV:t och se hur väl de kommer att passa in i företaget.

Att förbereda för en intervju är alltid ett viktigt arbete. Men det ökar också i vikt när man rekryterar till en chefsposition. Med många kandidater och ett stort utbud för ett lägre positionerat jobb är det många gånger kandidaten som måste sälja in sig till den som leder intervjun. Men för en chefsposition kan det bli minst lika viktigt att företaget säljer in sig till kandidaten för att öka deras intresse för jobbet.