Bot Consult

Att växa som företag

Det ligger i företagandets natur att växa. Att utveckla sitt företag genom att få fler och större kunder samtidigt som man behåller och vårdar de befintliga är strategiskt viktigt för ditt företag.

Utblidning

Affärsplan

Det låter sig lätt sägas men är kanske inte helt enkelt att utföra i praktiken. Om man har en bra affärsplan underlättar det för dig att fatta de rätta affärsbesluten. Kör man fast och inte riktigt vet hur man kan gå vidare går det alltid att ta hjälp utifrån.

Det är viktigt att man skapar sig och företaget en tydlig bild för vad som komma skall i framtiden. Innan man konkret börjar med något inom företaget så är det därför viktigt att man har en strukturerad affärsplan som på ett tydligt sätt beskriver hur du tänker arbeta med företaget i framtiden, detta gäller oavsett om det är ett nytt företag eller om det är ett som funnits länge. Här tar du också ställning till olika strategier som du och företaget kan tänkas ha inför framtiden inom olika områden.

Det finns flera konsulter som är specialiserade på att hjälpa företag att växa. En sådan är Magnus Josephson som i många år har sett till att företag utvecklats och vuxit. Inriktningen på hans utbildningar är hur man gör goda affärer med det offentliga Sverige. En utbildningsdag med hans företag ska som resultat ge inspiration till personalen vilket i sin tur leder till att ditt företag gör fler och bättre affärer med den offentliga sektorn.

Utbildning för hela personalen

Magnus Josephson erbjuder tre olika utbildningsdagar för företag som vill utveckla affärsområdet offentlig sektor. Detta kan vara exempelvis en skräddarsydd utbildningsdag för all berörd personal på företaget med fokus på ditt företags frågor och utvecklingsmöjligheter. Dagen ska resultera i en tydlig handlingsplan för framtidens affärer med stat, kommun och landsting.

En annan utbildning riktar sig till styrelsen, VD och försäljningschefer. Utbildningen är på en timme och belyser kärnan i offentliga affärer. Det tredje grundalternativet är ett affärsträningsprogram och är lite mer omfattande. Utbildningen syftar bland annat till att utnyttja personal med hög kompetens och boosta deras kompetens ytterligare för att ta hem ännu fler kontrakt genom maximal kunskap om anbudsförfarandet mot offentlig sektor.

Målet för utbildningarna och ditt företag är detsamma. Att öka affärsmöjligheterna och skapa tillväxt för ditt företag genom ökad kunskap om hur offentlig sektor gör affärer.