Bot Consult

Att säga upp en anställd

Att säga upp någon av sina anställda är aldrig roligt och det är av största vikt att det går rätt till. Det är en känslig situation och eftersom att alla kan reagera på olika sätt så bör man vara beredd på allt som en uppsägning kan innebära.

Inför uppsägningen

När man vet att en uppsägning stundar så kan det vara en bra idé att prata med sin arbetsgivarorganisation för att försäkra sig om att allt går rätt till. Börja också att tänka på vad uppsägningen i fråga kan betyda för de personer som blir kvar, de kan trots allt också bli påverkade. Av denna anledning så kan det vara bra att de kvarvarande blir informerade om vad uppsägningen berodde på.

Under samtalet

Det ska vara bestämt sen tidigare vem det är som kommer hålla samtalet och ifall det kommer att vara fler närvarande, det kan exempelvis vara någon personalansvarig. Kom ihåg att samtalet ska handla om personen som blir uppsagd och inget annat. Alla personer kan reagera olika och det är viktigt att man lyssnar på vad den som blir uppsagd har att säga. Istället för att förvänta dig hur personen ska reagera så är det bättre att låta personen reagera som den vill och försöka hantera det på bästa sätt.

Efter samtalet

Man kan tro att det hela är klart så fort personen i fråga har blivit informerad om uppsägningen, men så är det nödvändigtvis inte. Många företag har anställningsavtal där man har bestämda uppsägningstider vilket betyder att personen kommer att vara kvar fram till ett angivet datum. Av denna anledning så är det viktigt att uppsägningen har gjorts på ett bra sätt och den som blivit uppsagd fortfarande känner sig delaktig och uppskattad under tiden den är kvar.