Bot Consult

Varför luftkvaliteten är så viktig på arbetsplatsen

Vi har alla en naturlig uppskattning för frisk och fräsch luft. Alla märker snabbt skillnaden mellan bra och dålig luft även om de inte kan sätta fingret på exakt vad som är felet med den dåliga. Att ta tiden att kontrollera luften på arbetsplatsen är en viktig del av miljöarbetet och inget man därför får försumma.

De flesta av oss spenderar åtskilliga timmar fem dagar i veckan på jobbet. Det är ju inte så underligt då att om luften på jobbet är dålig kommer vi påverkad av allt vad detta innebär.

Dålig luft kan vara många olika saker. Till att börja med kan luften innehålla föroreningar, antingen redan när den tas in av ventilationen eller av ämnen som producerats inne i byggnaden.

Effekterna av dålig luft har kopplats till sämre prestation hos arbetare, luftvägsproblem och sjukfrånvaro. Kostnaden att fixa bra ventilation går inte att jämföra med de utgifter som kommer från de ovannämnda problemen. Ett bra ventilationssystem är dessutom billigare att hålla i drift och underhålla än ett dåligt som säkert behöver regelbundet arbete.

Alla arbetsplatser och lokaler har sina förutsättningar och det är arbetsgivarens ansvar att se till att lokalen är anpassad för den verksamhet som pågår där. Och ventilationen är som sagt en mycket viktig del av detta.