Bot Consult

EU-licenser för olika företag

Bildandet av den Europeiska Unionen öppnade upp stora möjligheter för många olika branscher att bedriva verksamhet utomlands och handel med företag i andra länder på liknande villkor. Detta innebär dock att man ofta måste söka och beviljas en licens för den verksamhet eller handel företaget ägnar sig åt. Här tänkte vi titta närmare på några av dessa licenser och varför man behöver dem.

licens_261713198

Först och främst bör man ju se till att landet där man tänkt bedriva sin verksamhet, eller med det land man bedriva handel med, faktiskt är en av EUs 28 länder. Är inte detta fallet kan man behöva ta helt andra åtgärder för att kunna genomföra sin plan.

Spellicens

Spel om pengar kräver på ett sätt eller annat en licens. Ett flertal organisationer har godkännande från EU att faktiskt dela ut dessa licenser efter överenskomna kriterier, men det finns fortfarande organisationer som håller sig själv och de som ansöker om deras licens, till en högre standard. Somliga, men inte alla, av dessa licenser innebär även att det man vinner när man spelar inte beskattas av staten. Vilket är en stor anledning idag till varför många söker sig till dessa spelbolag.

Men för att kunna få denna licens kommer företaget faktiskt att behöva bedriva sin verksamhet från ett land inom EU. Och det finns faktiskt spelföretag som har flyttat sin verksamhet för att kunna ansöka om en av dessa licenser.

Importlicens

Att importera saker och ting till EU från ett land utanför EU behöver sällan en licens. Något alla dock måste har är ett så kallat EORI-nummer och det används för alla importverksamheter. Det utfärdas av Tullverket och man kan ansöka om det här. Det finns fortfarande licenser för import av olika varor, innehavet av vilket kan reducera tullavgiften eller till och med ta bort den helt, men det är som sagt sällan krav på licens för att kunna importera en vara.

Detta är dock något man måste ha kontinuerligt koll på då licenskrav helt plötsligt kan införas eller återinföras. Detta är precis vad som hände med all stålimport i april 2016, anledningen till vilket infördes för att kunna snabbt analysera importtrenderna i en marknad som sett en ökad tillverkningskapacitet samtidigt som efterfrågan sjunkit.

Exportlicens

När ett land inom EU exporterar en vara är det inte en frågan om att skicka det till vilket annan land som helst. Export i detta fall syftar endast på varor som skickas till ett land utanför EU. Inom EU behöver man inte anmäla till någon tullmyndighet, vare sig i landet där varan sänds ifrån eller i landet där den mottages.

En exportlicens är något man måste ha för att kunna få exportbidrag. Det finns även standardlicenser som ger rätten att exportera vissa varor, men denna licens ger aldrig rätt till något exportbidrag. Vill man sedan kunna få bidrag för export av bearbetade produkter kan man i vissa fall behöva även en bidragslicens.

Miljölicens

Företag som tillverkar allehanda ting kan ansöka om olika typer av miljölicenser eller miljöstämplar för att kunna garantera sina kunder att produkterna de köper har reducerad miljöpåverkan genom hela sin livscykel. Dessa licenser bär mer och mer vikt då fokusen på miljön har ökat den senaste tiden. Inte nog med det så kan dessa licenser innebära lägre ut-och avgifter för företagen som tillverkar produkter som annars kan ha en inverkan på miljön på något sätt.

Inom EU finns EU Ecolabel, även känd som EU-Blomman i Sverige. Tillverkare i Sverige kan ha både en EU-licens och en svensk licens, som Svanen. Och har man till exempel redan Svanen kan man faktiskt få rabatt på EU-Blomman. Detta kan man läsa mer om här.