Bot Consult

Vikten av ett gott kvalitetsarbete

Anseendet är bland det viktigaste ett företag har. Det är på grund av det marknadsföring är så viktigt och samtidigt en av anledningarna till varför det inte alltid fungerar.  Det är även på grund av det som kvalitetsarbete och kvalitetsförsäkring är så otroligt viktigt. 

Olika för olika branscher

kvalitetsstämpel

Exakt hur ett kvalitetsarbete och kvalitetsrutiner ser ut varierar något enormt mellan olika branscher. Vissa så som sjukvården har system förankrade i lag medans andra har branschantagna standarder eller helt individuellt framtagna. För att veta exakt vad som skulle passa för ert företags produkt eller tjänsteleverans så krävs det att någon inom arbetsgruppen besitter den kompetensen eller har möjlighet att ta in den utifrån.

Hitta kompetensen

Kompetens inom ämnet är som tidigare nämnt enormt viktigt för att resan på ett korrekt sätt skall nå sin slutdestination. Men hur gör man då om kompetensen ännu inte finns inom företaget? Ett alternativ är att endast fokusera på att använda sig av extern kompetens. Genom att ta in konsulter för hela arbetet får ni enkelt in kompetens i specialistklass och behöver dessutom inte binda upp era pengar i långa anställningsavtal.

Utvärdera

Precis som i alla andra förbättringsarbeten så är processen aldrig slut utan bör kontinuerligt utvärderas och förbättras i takt med att företaget gör det.