Bot Consult

Vikten av att marknadsföra sig

Syns man inte så finns man inte brukar det heta, och i mångt och mycket så stämmer det. För att männiksor ska hitta de produkter och den verksamhet företag bedriver så måste företagen marknadsföra sig. Det är lite tudelat detta med reklam, vissa vill inte få reklam i brevlådan medan andra beklagar sig över att det är för mycket TV reklam. Digital marknadsföring är det absolut senaste och här kan man på olika sätt marknadsföra sina produkter, tjänster och företag i alla olika branscher.

Marknadsföring online

Marknadsföring är inte bara annonser i dagspress eller digitalmarknadsföring, det kan vara fråga om grafisk profil för företaget och annat som gör att man uppmärksammas på olika sätt. Det finns många sätt att synas på. Några som arbetar för att marknadsföra sig online är casinobranschen, här finns det alla varianter på hur man arbetar för att synas. Genom att vara registrerad i ett affiliatenätverk så skickas besökare vidare till olika casinosajter och då får betalt för detta. Detta är en effektiv metod för att få nya kunder.

TV reklam

Fortfarande så är TV reklam ett stor marknadsföringsmedia och det finns flera kanaler idag än vad det funnits tidigare som sänder med reklam mellan och under TV program. Några som verkligen lyckat med sin TV reklam är ju ICA, det känns som den kan fortsätta i princip hur länge som helst med samma koncept. Sedan 2001 så har denna såpa utspelat sig på en ICA butik någonstans i Sverige. Här har man verkligen lyckats att hålla reklamen rolig och intressant. Man kan undra hur länge de orkar hålla på?

Radioreklam

Radioreklam kanske inte är lika stort som TV reklam och annan marknadsföring men det sänds reklam i vissa radiokanaler, det är samma regler som gäller för TV reklam och radio reklam. Det ska tydligt framgå att det är fråga om reklam och inte som någon nyhetsuppläsning. Det finns en lag som reglerar detta med reklam i radio och på TV, bland annat säger den att det är förbjudet att göra reklam för alkohol och tobak. Sänds reklamen från annat land än Sverige så ser reglerna annorlunda ut.