Bot Consult

Säkerhet på arbetet

Det spelar ingen roll vilken typ av arbete du har, vilken anställningsform eller var i landet du bor: det gäller att ha rätt säkerhet på och kring arbetet.

Brand

Som chef är det du som ska se till att lokalen och arbetsplatsen är säkrad mot brand. Det betyder brandvarnare, brandsläckare och brandfiltar. Men utöver det behöver det finnas information om närmaste nödutgångarna samt att ni håller brandövningar så att alla vet hur de ska ta sig ur lokalen och var ni ska samlas. Ni måste samlas vid övningar och vid riktiga bränder för att räkna hur många som har tagit sig ut.

Skyddsombudet på företaget ska undersöka så att allting fungerar och att lokalen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på brandsäkerhet. Det som fattas ska rapporteras till chefen så denne kan göra förändringarna. Testa brandvarnarna minst 2 gånger om året och se till att brandsläckaren byts ut med jämna mellanrum.

HLR

Hjärt- och lungräddning kan vara det som avgör om en person med hjärtstillestånd överlever. När hjärtat stannar finns det bara minuter innan hjärnan börjar ta skada. Det gäller att hålla hjärtat igång tills ambulansen kommer på plats. På företaget kan ni anordna utbildningsdagar för detta, samt införskaffa en HLR docka som ni alla kan träna på. Det är inte svårt att lära sig och därför är det så konstigt att så få personer väljer själv att utbilda sig. Men det gäller också att fräscha upp kunskaperna med jämna mellanrum. Det här är perfekt att kombinera med brandövningar.

Börja alltid med att ringa efter ambulans. Därefter kan du utföra hjärt- och lungräddning på personen i väntan på hjälp. Grunden i HLR är att placera handloven mitt på bröstbenet och lägg den andra handen ovanpå. Tryck ned hårt och bestämt så att bröskorgen sjunker in åtminstone 5 centimeter men inte mer än 6 centimeter. Tryck 30 gånger. Vinkla personens huvud bakåt, öppna munnen på personen och knip åt hens näsborrar. Täck hela deras mun med din och blås in 2 gånger så du ser att bröstkorgen höj och sänker sig. Börja sedan om med 30 kompressioner. Gör detta tills hjälp kommer.

I England visar dem den här reklamfilmen för att alla ska lära sig HLR. I den pratar man inte om inblåsningar utan fokuserar på rytmen du ska hålla med kompressioerna.