Bot Consult

Att starta en ekonomisk förening

Att starta en ekonomisk förening är inte mycket mer komplicerat än ett företag. Men det finns tydliga skillnader. Här tittar vi på vilka steg man behöver ta för att komma igång med sin planerade förening.

Ekonomiska föreningar kommer i olika former och det finns saker att tänka på när man startar vissa typer av ekonomiska föreningar. Handlar det exempelvis om en bostadsrättsförening är det klokt att ta hjälp från experter som Bostadsjuristerna.

De mest grundläggande kraven för att starta en ekonomisk förening är minst tre personer med ett gemensamt mål. Alla medlemmar kan sedan delta i föreningen som konsumenter, leverantörer, arbetskraft eller på andra liknande sätt. En förening behöver också en styrelse och måste registrera sig hos Bolagsverket. I och med denna registrering blir föreningen en juridisk person som nu kan förvärva rättigheter, teckna avtal, anställa personal, och föra sin egen talan.

Steg för steg går man till på följande vis:

  • Samlas, besluta om start och anta stadgarna.
  • Betala en insats i föreningen. Stadgarna ska ange hur stor denna är.
  • Anmäl önskan om start på Verksamt.se och betala avgiften.
  • Bolagsverket registrerar sedan föreningen och ger ut ett organisationsnummer till den.
  • Senast 4 veckor efter registreringen måste man anmäla verklig huvudman till Bolagsverket.

Målet med en ekonomisk förening kan variera stort men målet är att alla medlemmar ska få ett ekonomiskt utbyte av att delta i den. Detta kan vara något som bättre priser för varor eller sänkta kostnader för tjänster. Men det kan också komma i formen av anställning.

Föreningens skulder kan aldrig övergå till medlemmarna då föreningen räknas som en juridisk person. Det är dock möjligt att medlemmarna förlorar sin individuella insats om föreningen läggs ned. Nedläggning av verksamhet kan ske genom konkurs, likvidation eller sammanslagning.

Det är också viktigt att låta alla komma till tals i en förening. Det är därför man årligen kallar till en stämma där medlemmar får komma och alla viktiga beslut fattas. Det är här som man väljer den styrelse som ska sitta för det kommande året och även ge föreningens styrelse ansvarsfrihet för det gångna året.