Bot Consult

Den viktiga arbetsmiljön

Oavsett vad vi arbetar med så är arbetsmiljön något som är viktigt för oss. Vare sig vi sitter på kontor eller i en lastbil hela dagarna så bör vi åtgärda så vi får en trivsam arbetsmiljö. Mycket kan de anställda göra själva men vissa gånger så måste beslut fattas från högre instans som företagsledning.

För att alla företag ska se till att det är en schysst arbetsmiljö så har vi en arbetsmiljölag att följa. Det kanske inte alltid är det enklaste att veta allt som behöver göras för att skapa en bättre arbetsmiljö så därför så kan man ta en titt hos av.se, Arbetsmiljöverket där man får en bra presentation om arbetsmiljölagen.

Inomhusklimatet är en viktig detalj och frisk luft är något som vi är i behov av. Nu kan vi inte bara gå ut i friska luften under en arbetsdag utan det är viktigt att man har en bra ventilation i de lokaler som man vistas. Om det finns brister eller något som behöver åtgärdas så ta kontakt med inlandsluft.se för att få den absolut bästa hjälpen inom detta.

Om man som anställd anser att något behöver åtgärdas så får man ta kontakt med ett arbetsmiljöombud / skyddsombud på sin arbetsplats. Som i sin tur tar det med arbetsgivaren. Enligt lagen så ska alla företagare arbeta systematisk med arbetsmiljön genom att undersöka saker som går att förbättra och genomföra detta. Men också att följa upp så att inte olyckor händer.